Produkter

Oavsett användningsområde så kommer en ytbeläggning i stort sett alltid att vara en stor fördel för era verktyg eller komponenter. Utifrån era krav och behov värderar vi vilken beläggning eller process som är den mest optimala och erbjuder alltid konkurrenskraftiga priser och kort leveranstid.

​​

Val av ytbeläggning Problem med nötning och smörjning kan resultera i allt för kort livslängd på verktyg eller komponenter, produktkvalitet och utfall kan också framstå som otillfredsställande. Vid sådana tillfällen kan CemeCon Scandinavia A/S genomföra en analys av problemen och lägga fram de möjligheter som avancerad ytbeläggning i kombination med know-how inom material och smörjmedel kan erbjuda. Vid en kombinerad optimering är det vanligtvis en väldigt stor ekonomisk vinst i er produktion. Det är inte ovanligt att en optimerad lösning resulterar i besparingar motsvarande 10 – 20 gånger kostnaden för själva ytbeläggningen.

Analysen omfattar delar som: Design Materialval Smörjning Ytbeläggning

En professionell analys gör det möjligt för CemeCon Scandinavia A/S att tillsammans med er hitta den optimala lösningen. I de fall vi skulle sakna nödvändig kompetens inhouse tar vi efter överenskommelse hjälp av extern expertis. Normalt uppnår vi en betydande ökning av verktygens livslängd, en förbättrad produktionsprocess med högre produktkvalitet som följd. Med hjälp av de ytbehandlingsprocesser vi använder är det i de allra flesta fall möjligt att göra stora förbättringar med hänsyn till slitage, friktion, smörjning, korrosion, avformning och allmänt underhåll av era verktyg.

Beställning av ytbeläggning​

Det finns många sätt att beställa ytbeläggning från oss men det är alltid en fördel om ni använder vår beställningsblankett som underlag. Ni kan maila, faxa eller skicka per post med er leverans för att säkerställa att all väsentlig information kommer oss tillhanda. Beställningsblankettens textsida ger er också värdefull information om vad man bör vara speciellt uppmärksam på.

Beställningsblankett pdf 


Beläggningsprocesser

Hos CemeCon Scandinavia A/S använder vi oss av PVD-processen, Physcal Vapour Deposition, som är ett samlingsnamn på ett antal olika beläggningsmetoder. Vi använder Magnetron Sputtering och våra ytskikt framställs enkelt förklarat med erodering av fria atomer, joner eller molekyler från en katod av olika grundämnen (Ti, Cr, Al, C). Dessa eroderade partiklar passerar plasman, växer och bildar en tunn film på substratmaterialet. Allt sker i en kammare med ultrahögvakuum och i temperaturer från < 180 °C upp till 450 °C. Vår PVD-process Magnetron Sputtering ger ett överlägset ytskikt bl.a. vad gäller vidhäftning och ytfinhet jmf. den andra kommersiella PVD-processen på marknaden - ARC.

Utöver PVD-processen har vi även joninplantering som i huvudsak används till plastformverktyg för skydd mot nötning eller korrosion samt till att förbättra nötningsmotstånd på vassa knivseggar. Joninplantering är en process där joner (elektriskt laddade atomer eller molekyler) med väldigt hög hastighet skjuts in i materialets yta som projektiler. Processen utförs i låg temperatur och materialen som behandlas påverkas därmed inte av någon värme. Metoden är måttstabil, dvs. ingen mätbar förändring av dimensioner uppstår.

Frågar oss

Få en ERBJUDAN ellEr prata med EN eXpert

Kontakta oss​

CemeCon Scandinavia A/S

                                         Navervej 28 - 8382 Hinnerup - Danmark

E-mail: info@cemecon.dk

Tlf: +45 70 22 11 61

CVR: 32293395

Cemecon Scandinavia A/S

Navervej 28

8382 Hinnerup

Tlf.: 70 22 11 61

CVR: 32293395

info@cemecon.dk